מסע בעולם בעלי החיים

מסע בעולם בעלי החיים, הוא מקבץ פעילות כאשר כל יחידה עוסקת בבעל חיים אחר ומשלבת סוגי פעילויות שונות לפי הרצף הבא: הצגת בעל החיים, סיפור, יצירת תעודת זהות, יצירה/צביעה, משחק, עובדות ומידע, סרטון, כיבוד מתאים (במידה ויש).
בחלק מהפעילויות מצויין אורך הזמן המשוער הנדרש עבורה. אורך הזמן יכול להשתנות בהתאם להרכב הקבוצה והתנהלות השיעור. ניתן להקדיש לכל יחידה 2-5 שיעורים בהתאם לצורך, כמו כן, ניתן להשתמש רק בחלק מהפעילויות בהתאם לזמן שברשותכם, לשנות את הרצף או לקצר חלק מהפעילויות. הפעילות הועברה לקבוצת ילדים מצומצמת בכיתות ב-ג.

השיעור הראשון עוסק בהצגת הנושא והכנת מחברת/אלבום לתעודות זהות של בעלי החיים השונים.
1. צביעת עטיפה למחברת
2. הדבקת העטיפה על המחברת.
bear-838688_1280

הדוב

מקבץ פעילויות בנושא דובים. הועברו לתלמידי כיתה ב-ג. ניתן לשנות את רצף המשימות, לקצר במידת הצורך, להשתמש בכולן או בחלקן, בהתאם לגיל והתנהלות השיעור. (הזמנים המצויינים הם השערה בלבד).
animal-animal-photography-crocodile-60644

תנין

פעילויות מקסימה בנושא תנינים המאפשרת לילדים להכיר סוגי תנינים שונים ואת המאפיינים השונים שלהם. הפעילות הועברה לקבוצת לתלמידי כיתה ב-ג.
octopus

התמנון

מקבץ פעילויות בנושא תמנון. הועברו לתלמידי כיתה ב-ג. ניתן לשנות את רצף המשימות, לקצר במידת הצורך, להשתמש בכולן או בחלקן, בהתאם לגיל והתנהלות השיעור. (הזמנים המצויינים הם השערה בלבד).

wallabies-411548_1280

הקנגרו

מקבץ פעילויות בנושא קנגרו. הועברו לתלמידי כיתה ב-ג. ניתן לשנות את רצף המשימות, לקצר במידת הצורך, להשתמש בכולן או בחלקן, בהתאם לגיל והתנהלות השיעור. (הזמנים המצויינים הם השערה בלבד).